Tag: Tag: sdg7

Tag: sdg15

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2567 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

Read More »