ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ป้ายคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบให้อาหารโรงเรือนสุกรแบบอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชแนวตั้งระบบปิดด้วยแสงเทียม (Vertical Farming System-Plant Factory with Artificial Lighting) ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง

อ่านต่อ »