เมษายน 3, 2024

Activity/Highlight

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรม ชุดอบแห้งข้าวเปลือก และโรงสีข้าวชุมชน ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย “หนังประโมทัยศิลปะการแสดงที่กำลังเลือนหาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

อ่านต่อ »