ม.กาฬสินธุ์ ทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่องจักรแจ๊คการ์ด) ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และลดทุนแรงของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ม.กาฬสินธุ์ ทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่อง […]