อธิการบดี นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา. 07.45 น.รองศาสตราจารย […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห […]