ธันวาคม 4, 2018

Activity/Highlight

อธิการบดี นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

อ่านต่อ »