ข่าวเด่น

ข่าวมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 รวมองค์ความรู้ดีๆ ด้านการเกษตร สินค้าครบ ช๊อปสะใจ ราคาพิเศษ 21-30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดกิจกรรมพาน้องวิ่งขึ้น มอ เนินดงโตงโต้น SHT เสริมสร้างพลังกาย รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเริ่มประดับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

อ่านต่อ »