ข่าวเด่น

Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อ่านต่อ »