ข่าววิจัย/อบรม/สัมนา

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” หวังนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

อ่านต่อ »