ข่าววิจัย/อบรม/สัมนา

Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) เพื่อเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะพื้นฐานอีกทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอาชีพตามโครงการคืนความสุขให้ครอบครัวตำรวจกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »