ข่าววิจัย/อบรม/สัมนา

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่า ม.กาฬสินธุ์ และ HOH International เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E – Workforce Ecosystem Platform)

อ่านต่อ »