ข่าวนักศึกษา

Activity/Highlight

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม”วันสิ่งแวดล้อมไทย ไหว้พระแม่ธรณีและขอบคุณธรรมชาติ”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงาน “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่คว้ารางวัลสถาบันดีเด่นและรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม.มหาสารคาม

อ่านต่อ »