ข่าวนักศึกษา

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2567 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

อ่านต่อ »