ข่าวนักศึกษา

Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 งาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Uncategorized

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เปิดบ้านออนไลน์ ชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย /ปวช./ปวส. คุณครูแนะแนว ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกิจกรรม 14-21 กุมภาพันธ์ นี้ สมัครฟรี มีทุนการศึกษา โควตาให้มากกว่า 500 ที่นั่ง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

อ่านต่อ »