ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงาน และส่วนราชการ ประชุมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ทีมที่ปรึกษาจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อัตลักษณ์ และสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมทีมคณะทำงาน และส่วนราชการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน และพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก แผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า การประกาศโฆษณา และร่วมกันพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ร่วมกัน โดยมีทีมคณะทำงาน และส่วนราชการเข้าร่วม จำนวน 30 คน

 

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล วารินทร์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin