ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา ประจำปี 2567 นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟแพรวา ตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งใหญ่อลังการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศิรดา  มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  นายนิพนธ์  อิงภู  นายกเทศมนตรีตำบลโพน นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และ.พ.ต.อ.ทฤกร สอนวงษ์  ผู้กำกับการตำรวจภูธรคำม่วง ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ผู้ไท ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย  การแสดงศิลปวัฒนธรรม (แสง สี เสียง สื่อผสม)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน จัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การฝึกอบรมและการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมแพรวาและผ้าพื้นเมือง  ชมขบวนแห่บั้งไฟแพรวากว่า  20  ขบวน ซึ่งแต่ละขบวนจะประดับตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งใหญ่อลังการ มูลค่าผ้าไหมหลายล้านบาท  การประกวดขบวนแห่ความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (สำมะปิ) ของเยาวชน  และกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมศิลปินที่มีชื่อเสียง

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสร้างรายได้ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน นำศิลปวัฒนธรรม อันโดดเด่นของไทยสู่การขับเคลื่อนเป็น Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลกเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้อนุมัติโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin