ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ 29 เมษายน  2567  ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#

KSU#KalasinUniversity

#สื่อสารองค์กร

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin