Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผ้าไหม ผลงาน “ล่องโขง” ในกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2566 โดย นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตรกับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพะมิต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin