ประกาศคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าและให้บริการ (ครั้งที่ ๒) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) (ครั้งที่ 2)ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผม บัณฑิต มหาบัณฑิต (ครั้งที่ 2) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin