เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา
.
ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์
ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 17.00น.

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin