ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (58 อัตรา)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (58 อัตรา)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin