Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ วงโปงลางเพชร ม.น้ำดำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับดร.มนูญ​ ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี มอบสื่อการสอน ได้แก่ หุ่นยนต์สอนภาษาจีน และsofewear สอนภาษาจีนและภาษา English มูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจำปี 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมงาน“วันนักประดิษฐ์ 2566” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,000 ผล

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) คุณลักษณะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์(คศศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศิลปศาสตร์(คศศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะบริหารศาสตร์(คบศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะบริหารศาสตร์ (คบศ.)

อ่านต่อ »