Activity/Highlight

บพท. ลงนามความร่วมมือ ม.กว่างซีแก้จนข้ามชาติเปิดประตูเชื่อมโยงความรู้แก้จนไทยสู่เพื่อนบ้านบพท. บรรลุการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำของประชาคมนักวิจัยไทย สู่ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านต่อ »
Uncategorized

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนชนจีน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมฟังธรรมเทศนา โครงการปฏิบัติธรรมฟังเทศนาเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านต่อ »