ประกาศราคากลาง

ราคากลาง โครงการ จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

อ่านต่อ »

ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน ๑ งาน (โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )

อ่านต่อ »

ราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 งาน (โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )

อ่านต่อ »