ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แก้ไขประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่กมลาไสยชำรุด เสื่อมสภาพ (อาคารโรงงานสกัดน้ำมันพืช) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด

อ่านต่อ »