นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ สร้างชื่อในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 – 2564

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ สร้างชื่อในการประกวดและนำเสนอผลงาน […]