ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานปร […]