มกราคม 16, 2020

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณะ คณะศิลปศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

อ่านต่อ »

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณะ คณะศิลปศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

อ่านต่อ »