กันยายน 30, 2019

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

รับสมัครและคัดเลือกบุุคลผู้ขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน”

อ่านต่อ »