ม.กาฬสินธุ์จับมือไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่การสื่อสารผ่านช่องทาง “NexCreport”ดันคนรุ่นใหม่ผลิตคอนเทนต์สู่สาธารณะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ “กองบรรณาธิการข่าว Digital Newsroom “

ม.กาฬสิน จับมือ ไทยพีบีเอส   เปิดพื […]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิท […]