ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามข้อ ๙ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าโบราณพื้นเมือง พร้อมการแสดงฟ้อนละครวัฒนธรรมภูไท ในงาน “มงานฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่นแก่งสำโรง โค้งสงเปลือย”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

วงโปงลางศิลป์ภูไท ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม วงกลองยาวอีสาน วงโปงลาง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในงาน “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

อ่านต่อ »