ม.กาฬสินธุ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 จาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พระครูปริยัติวราภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม องค์กร ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยงาน องค์กร ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 190 แห่ง จากนั้นมอบเกียรติบัตรคนดีศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 37 คน มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ทีม และมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 208 แห่ง
 
ภาพ/ข่าว : วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin