ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (7 กรกฎาคม  2567) เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระสุนทรธรรมประพุทธ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์  จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  และพระเถราจารย์ นั่งอธิษฐานจิต (นั่งปรก)จำนวน 4 รูป อาทิ  . พระราชวัชรธรรมโสภณ  (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน (ธ) อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  พระครูสิริภัทรโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  . พระครูโสภณวินัยวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ). พระครูเมตตาคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) 

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin