ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายธวัชชัย รอดงาม,นายธนภัทร ณ ระนอง,นายรุจติศักดิ์ รังษี) นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 สำหรับในปี 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดพิธีพลีกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สวนสาธารณะ “กุดน้ำกิน” อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง และการเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin