สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับรองคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ้นค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับรองคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ้นค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์  นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม และ นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานการประชุม โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ้นค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ที่จะส่งผลให้สินค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ได้เพิ่มมูลค่าจากการใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของชุมชน ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้า สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : นายณัฐพล วารินทร์

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin