ม.กาฬสินธุ์ รับมอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับมอบกล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร  ใน “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

โดยในส่วนกลางมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และมีการถ่ายทอดสัญญาณไปทุกจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนทุกจังหวัด มอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีส่วนราชการ รับมอบกล้าไม้ทั้งสิ้น 100 หน่วยงาน

สำหรับโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เป็นโครงการที่ช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ อีกทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับบุคลากร ตลอดจนประชาชน ได้รับทราบเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน

ภาพ/ข่าว ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin