สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย (หลักสูตร Non degree)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วม เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของอาจารย์ มีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต พัฒนารายวิชา, ชุดวิชา, และหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตร Non degree) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) รวมทั้งหลักสูตร CLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin