ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขบูชา และเปิดงานเทศกาล “วิสาขปุณณมีปูชา” ประจำปี 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานน้ำสรงพระธาตุยาคูให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ ได้เคลื่อนขบวนเข้ามาภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู พร้อมด้วยขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์และบายศรีจากทุกอำเภอ และ อปท.ในเขตอำเภอกมลาไสย จำนวน 18 ขบวน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง โดยมีนางรำจากหมู่บ้านต่างๆ  จัดแถวต้อนรับขบวนแห่   ท่ามกลางทะเลธุงจำนวนกว่า 665 ต้น หลากสีสัน หลายรูปแบบ ที่โบกสะบัดปลิวไสวอย่างสวยงามตระการตา  

จากนั้นนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานเทศกาล “วิสาขปุณณมีปูชา” ประจำปี 2567  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน  นางรำกว่า 2,772 คนได้รำบูชาพระธาตุยาคู  ด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายน้ำสรงพระราชทานสรงพระธาตุยาคู   พระเมธีวัชราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะสงฆ์ สรงน้ำพระธาตุยาคู  นายอำเภอ 18 อำเภอ นำน้ำศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำพระธาตุยาคู ทั้ง 4 ทิศ ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู

สำหรับงานเทศกาล “วิสาขปุณณมีปูชา” ประจำปี 2567  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน 5 คืน  มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู  กิจกรรมทะเลธุง จำนวนกว่า 665 ต้น   การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาก 18 อำเภอ ในเฮือนโบราณย้อนยุคและตลาดนัดโบราณทวารวดีของดีบ้านฉัน  กิจกรรมการจุดผางประทีป  จำนวน 3,320 ดวง และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู  เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin