ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ในการเดินทางเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการลงเวลาของหน่วยงานให้ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในหน่วยงาน และให้สอดคล้องกับการดำเนินการใช้ระบบหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin