ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า YEC และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า (YEC : Young Entrepreneur Council) และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมือจัดการแข่งขัน (ปฐมบทแห่งการแข่งขัน ESPORTS Ture5G ESPORTS Tournament 2024 SUMMER LEAGUE) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท แข่งขันแบบออฟไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ทีมละ 5 คน และได้ดำเนินการคัดเลือกทีมผู้ชนะการแข่งขัน โดยได้รับผลการแข่งขันดังนี้

1) ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบเกียติบัตร ได้แก่ ทีม PTR.Nx2 x KCT รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. นายวรัญญ์ ศุภสุข
2. นายปุณณวิชย์ เอื้อชวาลวงศ์
3. นายธนพล สุชัยยะ
4. นายพชรกร สุภาพ
5. นายธนกร คำวงศ์
นักกีฬาสำรอง
1. นายวิริยะ ศรีกุลวงศ์
2. นายธนากร สายพันธ์

2) ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบเกียติบัตร ได้แก่ ทีม Supernova รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. นายอดิศักดิ์ ทะลาสี
2. นายภาณุวัฒน์ ขัยลุน
3. นายกีรติ บุญเขื่อง
4. นายก้องพิภพ มุงคุณคำชาว
5. นายอิสระ สิงห์โคตร

3) ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบเกียติบัตร ได้แก่ ทีม ZEAL รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. นายอภิชัย ปัตสัยยัง
2. นายโชติปรัชญ์ สาราษฎร์
3. นายกอบลาภ แก้ววงษา
4. นายวรากร ภูคงกิ่ง
5. นายจิรศักดิ์ เนาวะเศษ

4) ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับใบเกียติบัตร ได้แก่ ทีม KPK E-sport รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. นายพุฒิพงศ์ โพธิสม
2. นายณัฐวุฒิ สุวัช
3. นายอภิวัฒน์ ทิพย์สิงห์
4. นายกฤตตรัณ เรืองไชย
5. นายเมษา นาคะอินทร์

ผู้ควบคุมทีม
คุณครูมณีรัตน์ วรสาร โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

โดยทั้ง 4 ทีมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin