ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล นำเสนอวัตถุประสงค์โครงการวิจัย และนำเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (KHM DSS) ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับอำเภอ โดยมีส่วนราชการ ระดับอำเภอเข้าร่วม จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ในระดับอำเภอเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin