ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ตรวจสอบคุณสมบัติและสอบคัดเลือกนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการสอบคัดเลือกจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th                        Facebook : facebook.com/ag.ksu1                โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์
นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์สอบคัดเลือก

เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th                         Facebook : facebook.com/ASKalasinU          โทรศัพท์ 086 458 4362

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
กรรมการสอบคัดเลือกจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th                       Facebook: facebook.com/EngineeringKSU    โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
กรรมการสอบคัดเลือกจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th                           Facebook : facebook.com/fshtksu

โทรศัพท์ 043-602058

คณะศิลปศาสตร์
นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์สอบคัดเลือก

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th                                    Facebook : facebook.com/flaksu

โทรศัพท์ 043 602 057

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 24 มิถุนายน 65

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24-27 มิถุนายน 65 (แบบออนไลน์)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin