รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th                        Facebook : facebook.com/ag.ksu1                โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th                       Facebook: facebook.com/EngineeringKSU    โทรศัพท์ 088-574-2199

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th                           Facebook : facebook.com/fshtksu

โทรศัพท์ 043-602058

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th                                    Facebook : facebook.com/flaksu

โทรศัพท์ 043 602 057

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 9 มิ.ย. 65

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 9-16 มิ.ย. 65 (แบบออนไลน์)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin