Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
การส่งเอกสารรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาที่รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
 
ให้ทำการอัปโหลดเอกสารจำนวน 3 รายการ ดังนี้
1.ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ส่งภายใน 27 มิย 65)
2.สำเนาบัตรประชาชน (ส่งภายใน 27 มิย 65)
3.รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว (ดูตัวอย่างในระบบ) (ส่งภายใน 10 กค 65)
เข้าระบบด้วย หมายเลขบัตรประชาชน
คู่มือการใช้งาน
* สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งรายงานตัว รอการตรวจสอบข้อมูลประมาณ 3 วันทำการ
สอบถาม : งานทะเบียนและประมวลผล
โทร : 086-458-4365
Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล KSU

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin