ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin