ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 3)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญา ภาคพิเศษ (รอบรับตรง ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th                           Facebook : facebook.com/fshtksu

โทรศัพท์ 043-602058

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th

Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 3 พ.ค. 65

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 9-13 พ.ค. 65 (แบบออนไลน์)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin