ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Qouta ครั้งที่ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญา ภาคพิเศษ (รอบรับตรง ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เปลี่ยนวันสอบสัมภาษณ์ เดิม สอบวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2565 ซึ่งตรงกับวันสอบ O-NET ม.6 จึงขอเปลี่ยนวันสอบ เป็นวันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 2565

ตัดรายชื่อนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th  Facebook : facebook.com/fshtksu โทรศัพท์ 043-602058

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะศิลปศาสตร์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th  Facebook : facebook.com/flaksu โทรศัพท์ 043 602 057

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 3 มี.ค. 65

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 7-11 มี.ค. 65 (แบบออนไลน์)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สำหรับนักศึกษาที่สมัครคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ดำเนินการสอบคัดเลือก เฉพาะใน รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 เท่านั้น

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin