ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง

ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะบริหารศาสตร์ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และเข้าลิงค์ สอบสัมภาษณ์

รายชื่อนักศึกษา

ลิงค์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 27 ม.ค. 65

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 1-4 ก.พ. 65 (แบบออนไลน์)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin