ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะบริหารศาสตร์ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมกลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
วิชาเอกการจัดการตลาด

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์
สำหรับนักศึกษา สาขาวิชา ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เข้าร่วมกลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์
นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์สอบถามข้อมูล

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์คลิกที่นี่
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและคลิกลิงค์สอบสัมภาษณ์ตามสาขาวยิชา
ลิงค์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin