ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบ เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 25 มิ.ย. 2564

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 26 – 27 มิถุนายน 2564

 

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin