ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา) (คลิก)

สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 11 มิ.ย. 2564

กรณีชำระค่าสมัคร 200 บาท แล้วแต่ไม่มีรายชื่อให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อสัมภาษณ์ได้

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

     – ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (คลิก)

     – ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา   (คลิก)

      – ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ (คลิก)

      – ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์  (คลิก)

      – ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย (คลิก)

     – ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ (คลิก)         

       – ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (คลิก)

       – ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (คลิก      

     – ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา   (คลิก)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 16 มิถุนายน 2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 16 – 25 มิถุนายน 2564

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin