ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลิก)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (คลิก)
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก)
   คณะศิลปศาสตร์  (คลิก)      

   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (คลิก)

********************************************************************************************************

 

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

คู่มือขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ (คลิก

1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

ไปที่เว็บไซต์ URL https://admission.ksu.ac.th/register.php คลิก กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเข้าระบบ
เมื่อเข้าระบบแล้วให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งชชำระค่าธรรมเนียม โดย
สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
1. นำใบแจ้งชำระไปชำระที่งานคลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. นำใบแจ้งชำระไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
3. โอนผ่านแอพไปยังหมายเลขบัญชีที่แจ้งในระบบ
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท

2. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

ทำการเข้าระบบด้วย รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (ดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หรือหน้าอัพโหลด เอกสาร) และหมายเลขบัตรประชาชน

วิดิทัศน์การขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS คลิก 

ที่เว็บไซต์: http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx  คลิก

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท                        *******************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ URL https://admission.ksu.ac.th/register.php คลิก

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 2)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 2)
3) ใบแสดงผลการเรียน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6)หลักฐานการชำระเงิน

เปิดภาคเรียน 1/2564  (วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin