ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (คลิก)

**********************************************

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 26 – 30  เมษายน 2564

__________________________________________________________________________________________________________

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

วิดิทัศน์การขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS คลิก 

ที่เว็บไซต์: http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx  คลิก

– ระบบบริการการศึกษา ESS  คลิก
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบ (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 3,200 บาท                           **************************************************************************************************************************************

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

– นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,200 บาท

*****************************************************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– ระบบอัพโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) ใบแสดงผลการเรียน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6)หลักฐานการชำระเงิน

เปิดภาคเรียน 1/2564 เดือนมิถุนายน 2564 

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin