ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 –>คลิกที่นี่

***********************************

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  คลิกที่นี่

       หมายเหตุ : รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2563  ภายในเวลา 16.30 นาฬิกา ของวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง)

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  คลิกที่นี่

     หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสละสิทธิ์ ทางคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองรายงานตัวตามลำดับ

—————————————————————————————————————————————————————–

วิธีการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

******************************

วิธีการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

– เว็บไซต์ กรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิกที่นี่                                                                                                                                                             
– วิดิทัศน์ การกรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 3,200 บาท

2. วิธีการชำระค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

– นำใบแจ้งชำระเงินชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
    ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,200 บาท

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– เว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

– วิดิทัศน์ การอัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) หลักฐานการชำระเงิน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6) ใบแสดงผลการเรียน

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin